English Archives - The Bioregulator Company

Epitalon oral spray in a 20-mL vial BRAND NEW

Epitalon oral spray in a 20-mL vial BRAND NEW

 

Epithalon® is an improved amino acid complex containing the peptide compound of the                  Pineal Gland (not from animal proteins)

 

Epithalon® is a synthetic peptide compound of epithalamin, which is a part of A-8 Complex Compound amino acid group.

Epithalamin is secreted by the epiphysis (pineal gland) and it normalizes the metabolic processes that occur in the pineal gland, hypothalamus (part of the Diencephalon) and in the pituitary gland. Over time, these organs naturally age and regress.
Professor Dr. V. Khavinson discovered polypeptide three decades ago while studying the hormones that can increase the sensitivity of hypothalamus to hormone interaction. Mainly he studied melatonin and Gonadotropin hormones. They stabilize the pituitary gland’s functions as well as regulate the metabolism in the epiphysis.
Epithalon is of particular importance for telomerase activity. Recent studies show that this enzyme fights carcinogenesis (development of cancer) and suppresses cancer gene. Cancer gene is responsible for an abnormal differentiation of cells, their proliferation, and rapid maturation, i.e. for the formation of new cancer cells. Polypeptide alters the activity of telomerase, which contributes to the stabilization of telomeres. Telomeres also affect cell ageing: the ageing process begins when they become shorter. Epithalon counteracts this.

Epithalon® is available as an oral spray in a 20-ml vial with the help of which the medicine is directly delivered to the bloodstream without the need to pass through the digestive system. It provides a faster and better absorption of the active ingredient that when taking the medicine in tablets.

Adverse effects and negative interaction with other medicines are not found.

Ingredients:
Water; preservatives: (sodium benzoate, potassium sorbate); peptide complex (L-alanine, L-glutamic acid, L-aspartic acid, L-glycine).

Daily dose – 6 sprayers (1 ml), there of peptide complex: 0.500

Recommended dosage:
Spray 3 times under the tongue, 2 times a day in the morning and evening before meals.
Repeat the course after 4-6 months.

 

SWEDISH

Epithalon® är ett förbättrat aminosyrakomplex som innehåller peptidföreningen i pineal körteln (inte från animaliska proteiner)

Epithalon® är en syntetisk peptidförening av epitalamin, som är en del av A-8 komplex aminosyragrupp.

Epitalamin utsöndras av epifysen (pinealkörteln) och det normaliserar de metaboliska processerna som förekommer i pinealkörteln, hypotalamus (del av Diencephalon) och i hypofysen. Med tiden åldras och återgår dessa organ naturligtvis.
Professor Dr. V. Khavinson upptäckte polypeptid för tre decennier sedan medan han studerade hormonerna som kan öka hypotalamus känslighet för hormoninteraktion. Huvudsakligen studerade han melatonin och Gonadotropin hormoner. De stabiliserar hypofysens funktioner samt reglerar ämnesomsättningen i epifysen.
Epithalon är särskilt viktig för telomerasaktivitet. Nya studier visar att detta enzym kämpar mot karcinogenes (utveckling av cancer) och undertrycker cancergenen. Cancergegen ansvarar för en onormal differentiering av celler, deras proliferation och snabb mognad, dvs för bildandet av nya cancerceller. Polypeptid förändrar aktiviteten hos telomeras, vilket bidrar till stabilisering av telomerer. Telomerer påverkar också åldrande av celler: åldringsprocessen börjar när de blir kortare. Epithalon motverkar detta.

Epithalon® finns som en oral spray i ett 20 ml injektionsflaska med hjälp av vilket läkemedlet levereras direkt till blodomloppet utan att behöva passera genom matsmältningssystemet. Det ger en snabbare och bättre absorption av den aktiva ingrediensen som när du tar läkemedlet i tabletter.

Biverkningar och negativ interaktion med andra läkemedel finns inte.

Ingredienser:
Vatten; konserveringsmedel: (natriumbensoat, kaliumsorbat); peptidkomplex (L-alanin, L-glutaminsyra, L-asparaginsyra, L-glycin).

Daglig dos – 6 sprutor (1 ml), där av peptidkomplex: 0,500

Rekommenderad dosering:
Spraya 3 gånger under tungan, två gånger om dagen på morgonen och kvällen före måltiderna.
Upprepa kursen efter 4-6 månader.

 

Cerluten – 60 caps (restoration of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM function)

Cerluten – 60 caps (restoration of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM function)

 

Regulates the metabolism processes in the BRAIN cells and restoration of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM function. It helps patients with brain injuries and diseases such as chronic fatigue syndrome, multiple sclerosis, depression, Parkinson’s and Alzheimer’s. Helps patients suffering from stress, memory loss or recovering from strokes. Depending upon condition use with Endoluten, Ventfort or Visoluten.

Description

Cerluten is a natural non-hormonal bioregulator that supports protein synthesis in the central nervous system and brain. It is the nervous system that instructs and directs the body’s skeletal, joints, muscles, glands, hormones and internal organs. Active substance: peptide complex A-5 (peptides from the brain tissue) Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch No side effects.

Directions: 1–2 capsules two to three times daily, 15-20 minutes before meals. Duration: 10 days. Repeat every 3–6 months.

 

SWEDISH

Det är nervsystemet som instruerar och dirigerar kroppens skelett, leder, muskler, körtlar, hormoner och inre organ.

Cerluten är en naturlig icke-hormonell bioregulator hjärnvävnadspeptid. Rekommendationer för användning för vuxna: 1 kapsel morgon och kväll under 10 dagar upp till 30 dagar. Upprepa var 4–6 månader. Kan kombineras med andra kosttillskott och läkemedel och ska användas förutom konventionella medicinska behandlingar.

Produkten har kontrollerats av svenska tullens laboratorium. Inga biverkningar.

Detta är ett kosttillskott. Rekommenderad dos bör inte överskridas. Kosttillskott är inte ett alternativ till varierad kost. Förvaras utom räckhåll för barn. Produkten är patenterad och framtagen av Prof.Dr. Vladimir Khavinson

Antal: 60 kapslar. Ingredienser per kapsel (0,275 g): Mikrokristallint cellulosa 0,100 g, mjölksocker (laktos) 0,088 g, gelatin 0,075 g (kapselskal), peptidkomplex A-5 0,010 g, kalciumstearat (emulgeringsmedel) 0,002 g 

 

Bonomarlot – 60 caps Bone Marrow Peptide

Bonomarlot – 60 caps Bone Marrow Peptide (in complex treatment of ontological patients at Hypoalimentation)

 

Blood cells are created in the bone marrow. From there they are taken to the body where they mature and further developed. The cells in the bone marrow are thus immature, while the cells in the blood are in different maturation stages. There are also blood cells in our tissue. Without bone marrow, our bodies can not produce white blood cells that we need to fight infection, the red blood cells we need to carry the oxygen or platelets we need to stop bleeding. Certain diseases and treatments can destroy the bone marrow, which causes the body to not create new blood cells. Bonomarlot is a dietary supplement with natural bone marrow peptides. It supports bone marrow function by reducing its peptide deficiency and supporting protein synthesis within the cells. Bonomarlot is recommended for all whose bone marrow is deteriorated, especially older people and people with anemia and cancer. Bonomarlot can be combined with other dietary supplements and medicines and should be used in addition to conventional medical treatments. Active substance: peptide complex A-21 (peptides of parathyroidoid) Excipients: microcrystalline cellulose (E460), gelatin, beetroot sugar, lactose, starch.

Diabetic Retinopathie Peptide treatment by Professor V.Khavinson

Diabetic Retinopathie Peptide treatment

The efficiency of the conducted treatment course was evaluated according to the indices of visual acuity, electrophysiological test, eyeball image and subjective state of each patient. Improved visual functions were registered in 95% of the patients, which is absolutely unique. Nowadays in the world of medicine there are no methods of treatment for retinal diseases whose efficiency is comparable to that of the treatment with peptide bioregulators.  

For helping to repair damage to the RETINA which is often caused by diseases such as diabetic retinopathy, pigment retinitis, myopia and age-related macular degeneration. It can also be damaged by hypertension, renal insufficiency and diabetes melitus together with smoking and alcohol. In treating the retina it is particularly synergistic with Vladonix, Ventfort, Endoluten and Cerluten.

Description VISOLUTE is a natural non-hormonal peptide and is used to support protein synthesis in the eye. This can reduce discomfort for computer work or other environmental factors. The visole can be easily combined with other dietary supplements and drugs and should be used in addition to conventional medical treatments. Active substance: peptide complex A-11 (peptides of eye tissue) Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80 Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Biologically active dietary supplement Number: 20 capsules, No adverse side effects.

 

Send us the report from your ophthalmologist and we let you know which treatment works for you:

 

Peptide Bioregulator Efficacy in the Correction of Reduced Thyroid Gland Function in the Residents of Magadan Region

Thyroid gland pathology is one of the most widespread diseases. Age is the main risk factor in the development of hypothyroid states, alongside with biogeochemical and climatic adverse factors of the environment. Disturbed hormonal status of the organism affects the quality of life in patients with subclinical and manifested hypothyroidism forms, especially in old age, and requires adequate correction methods. In this connection Thyramin bioregulator is noteworthy, exerting tissue specific effect on thyroid gland cells and enabling the restoration of the disturbed thyroid tissue function.

Sport Nutrition BCAA powder with Muscle Peptide AGGA

The BEST BCAA powder you can get                        300g with Muscle Peptide AGGA

A  BCAA is a complex comprised of three amino acids: isoleucine, leucine and valine – the important ingredients of protein. The body is incapable of producing these amino acids, and they must be absorbed from food. The three amino acids are united in a complex, since they operate together and mutually complement one another.
Peptides are molecules consisting of two or more amino acids, which are joined to one another by a peptide bond. They can be produced naturally or artificially. The short-chain IPH-AGAA Peptide is a muscle peptide.

Taxorest is a natural peptide preventing from the lungs diseases

Our Peptide lung extract
is a natural peptide

bioregulator that obtained from the bronchial mucous membrane of young animals. It is highly potent in preventing from the lungs diseases and regulating the functions of the whole respiratory system. It helps to treat and recover after diseases such as acute and chronic respiratory diseases, including chronic bronchitis and “smoker’s cough”. It prevents the lungs tissues from age-related alternations. The mechanism of action is provided by the direct action of the peptides on the bronchial mucous membrane cells, stimulates their metabolism, improves protein synthesis, thus restoring the functions of the respiratory system.

INDICATION FOR USE

Chronic Bronchitis
Smoker’s Cough
Bronchial Asthma
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Anti-aging Effect

INSTRUCTION FOR USE

Active substance: peptide complex A-19 (peptides from bronchi mucous membrane)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch,
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month. Repeat every 1-3 months.

www.peptide-bioregulator.com

Our lung extract is a natural peptide preventing from the lungs diseases

Our Peptide lung extract
is a natural peptide

bioregulator that obtained from the bronchial mucous membrane of young animals. It is highly potent in preventing from the lungs diseases and regulating the functions of the whole respiratory system. It helps to treat and recover after diseases such as acute and chronic respiratory diseases, including chronic bronchitis and “smoker’s cough”. It prevents the lungs tissues from age-related alternations. The mechanism of action is provided by the direct action of the peptides on the bronchial mucous membrane cells, stimulates their metabolism, improves protein synthesis, thus restoring the functions of the respiratory system.

INDICATION FOR USE

Chronic Bronchitis
Smoker’s Cough
Bronchial Asthma
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Anti-aging Effect

INSTRUCTION FOR USE

Active substance: peptide complex A-19 (peptides from bronchi mucous membrane)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch,
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month. Repeat every 1-3 months.

www.peptide-bioregulator.com

Highly effective in restoring and protecting the function of the prostate gland

Prostate Extract
It is a natural peptide bioregulator obtained from the prostate gland of young animals. Libidon is highly effective in restoring and protecting the function of the prostate gland. It is a potent preventative measure against prostatic hyperplasia, prostate adenoma, chronic prostatitis that can cause cancer development. It also helps elderly men to maintain the functions of the reproductive system and prevent it from age-related damages.

INDICATION FOR USE

Chronic Prostatitis
Benign Prostatic Hyperplasia
Normalization of Erectile Function
Decline in Semen Quality
Decreased Libido
Male Infertility

contact info

Bioregulator Anti Aging

  • +46 760 655 769
  • sales@peptide-bioregulator.com

stay connected

Copyright © 2018 – The Bioregulator Company. All rights reserved.

X
Add to cart