Blood cell peptide (Ventfort®)

44,90

Natural Peptide Bioregulator – normalizes the function of your blood vessels

Buy 3 or more and save 1,99 € per pack

Description

Improves the performance of BLOOD VESSELS by improving the trophism of the vascular wall cells and regulating their metabolic processes. By normalising the functional and morphological changes in the vascular wall, they regulate blood content of cholesterol and lipoproteins, decreasing the risk of various vascular issues. A key peptide and may be combined with others such as Chelohart, Visoluten

Description
With age, blood vessels become harder and affected by atherosclerosis. As a result, vessels often can not provide adequate blood circulation to all tissues. Nowadays, coronary artery disease (cure of arteries in the heart) is the leading cause of death in both men and women. The vessel system has an influence on, inter alia, high and low blood pressure, weak arteries and high cholesterol. Ventfort is a dietary supplement with natural blood vessel peptides. It supports the blood vessel function by reducing peptide deficiency in protein synthesis in the cells. Active substance: peptide complex A-3 (peptides of vessels) Excipients: microcrystalline cellulose (E460), sugar beet, lactose, starch, polysorbate-80. Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Quantity: 20 capsules. Repeat every 3-6 months. No side effects.

Svenska: Beskrivning
Med ålder blir blodkärlen hårdare och påverkas av ateroskleros. Som ett resultat kan kärl ofta inte ge tillräcklig blodcirkulation till alla vävnader. Numera är kranskärlssjukdom (härdning av artärerna i hjärtat) den främsta orsaken till dödsfall hos både män och kvinnor. Kärlsystemet har påverkan på bl.a. högt och lågt blodtryck, svaga artärer och högt kolesterol. Ventfort är ett kosttillskott med naturliga blodkärl peptider. Det stödjer blodkärlens funktion genom att minska peptid bristen i proteinsyntesen i cellerna. Aktiv substans: peptidkomplex A-3 (peptider av kärl) Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa (E460), sockerbetor, laktos, stärkelse, polysorbat-80. Rekommendationer för användning för vuxna: 1-2 kapslar 1-2 gånger om dagen med måltider. Antal: 20 kapslar. Upprepa var 3-6 månad. Inga negativa biverkningar.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Blood cell peptide (Ventfort®)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out the form or call us at

+46 760 655 769

to set up a free consultation.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message