Bone Marrow Peptide (Bonomarlot)

54,90

Natural Peptide Bioregulator – normalizes the function of your bone marrow

Buy 3 or more and save 1,99 € per pack

Description

English: Description

Blood cells are created in the bone marrow. From there they are taken to the body where they mature and further developed. The cells in the bone marrow are thus immature, while the cells in the blood are in different maturation stages. There are also blood cells in our tissue. Without bone marrow, our bodies can not produce white blood cells that we need to fight infection, the red blood cells we need to carry the oxygen or platelets we need to stop bleeding. Certain diseases and treatments can destroy the bone marrow, which causes the body to not create new blood cells. Bonomarlot is a dietary supplement with natural bone marrow peptides. It supports bone marrow function by reducing its peptide deficiency and supporting protein synthesis within the cells. Bonomarlot is recommended for all whose bone marrow is deteriorated, especially older people and people with anemia and cancer. Bonomarlot can be combined with other dietary supplements and medicines and should be used in addition to conventional medical treatments. Active substance: peptide complex A-21 (peptides of parathyroidoid) Excipients: microcrystalline cellulose (E460), gelatin, beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80 Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Quantity: 20 capsules. Repeat every 3-6 months. No side effects..

Helps to balance the BONE MARROW function especially with regard to red blood cell production. It is good therefore for treating both anaemic and polycythemia patients and generally boosting the hematopoietic system. It also helps to rebuild the bone marrow after certain illnesses and treatments that can reduce or destroy it.

Svenska: Beskrivning

Blodcellerna skapas i benmärgen. Därifrån tar de sig sedan ut i kroppen där de mognar och vidareutvecklas. Cellerna i benmärgen är alltså omogna, medan cellerna i blodet är i olika mognadsstadier. Det finns också blodceller i vår vävnad. Utan benmärg kan våra kroppar inte producera vita blodkroppar som vi behöver för att bekämpa infektion, de röda blodkropparna behöver vi för att bära syre eller blodplättarna som vi behöver för att sluta blöda. Vissa sjukdomar och behandlingar kan förstöra benmärgen, vilket gör att kroppen inte kan skapa nya blodkropparna. Bonomarlot är ett kosttillskott med naturliga benmärgspeptider. Det stödjer benmärgsfunktionen genom att minska dess peptid bristen och stödja proteinsyntesen inuti cellerna. Bonomarlot rekommenderas för alla vars benmärg är försämrad, särskilt äldre människor och personer med anemi och cancer. Bonomarlot kan kombineras med andra kosttillskott och läkemedel och ska användas som komplement till konventionella medicinska behandlingar. Aktiv substans: peptidkomplex A-21 (peptider av parathyreoidea) Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa (E460), gelatin, rödbetor socker, laktos, stärkelse, Tween-80 Rekommendationer för användning för vuxna: 1-2 kapslar 1-2 gånger om dagen med måltider. Antal: 20 kapslar. Upprepa var 3-6 månad. Inga biverkningar..

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bone Marrow Peptide (Bonomarlot)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out the form or call us at

+46 760 655 769

to set up a free consultation.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message