Peptide Bioregulator

Cerluten – 60 caps (restoration of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM function)

Reviews
5/5

110.00

Natural Peptide Bioregulator – Normalizes the function of your brain and central nervous system

With worldwide shipment @ 19,90 €. Free shipping for orders over 500 €!

Regulates the metabolism processes in the BRAIN cells and restoration of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM function. It helps patients with brain injuries and diseases such as chronic fatigue syndrome, multiple sclerosis, depression, Parkinson’s, and Alzheimer’s. Helps patients suffering from stress, memory loss, or recovering from strokes. Depending upon condition use with Endoluten, Ventfort, or Visoluten.

Description

Cerluten is a natural non-hormonal bioregulator that supports protein synthesis in the central nervous system and brain. It is the nervous system that instructs and directs the body’s skeletal, joints, muscles, glands, hormones, and internal organs. Active substance: peptide complex A-5 (peptides from the brain tissue) Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch No side effects.

Directions: 1–2 capsules two to three times daily, 15-20 minutes before meals. Duration: 10 days. Repeat every 3–6 months.

SWEDISH

Det är nervsystemet som instruerar och dirigerar kroppens skelett, leder, muskler, körtlar, hormoner och inre organ.

Cerluten är en naturlig icke-hormonell bioregulator hjärnvävnadspeptid. Rekommendationer för användning för vuxna: 1 kapsel morgon och kväll under 10 dagar upp till 30 dagar. Upprepa var 4–6 månader. Kan kombineras med andra kosttillskott och läkemedel och ska användas förutom konventionella medicinska behandlingar.

Produkten har kontrollerats av svenska tullens laboratorium. Inga biverkningar.

Detta är ett kosttillskott. Rekommenderad dos bör inte överskridas. Kosttillskott är inte ett alternativ till varierad kost. Förvaras utom räckhåll för barn. Produkten är patenterad och framtagen av Prof.Dr. Vladimir Khavinson

Antal: 60 kapslar. Ingredienser per kapsel (0,275 g): Mikrokristallint cellulosa 0,100 g, mjölksocker (laktos) 0,088 g, gelatin 0,075 g (kapselskal), peptidkomplex A-5 0,010 g, kalciumstearat (emulgeringsmedel) 0,002 g