Kidney peptide (Pielotax®) (20 caps p.P.)

44,90 34,90

Natural Peptide Bioregulator – normalizes the function of your kidneys

Buy 3 or more and save 1,99 € per pack

Description

Helps to normalise the KIDNEY function especially in cases with patients suffering from gout nephropathy along with reducing ulric acid and urea. It may also help with urothiasis disease, renal failure and chronic pyelonephritis. May be used in combination with Chitomur and Ventfort.

Description
Pielotax is a dietary supplement with natural kidney peptides. It normalizes the function of kidneys by reducing their peptide deficiency and supporting protein synthesis within their cells. The kidneys remove body waste products, balance body fluids and produce hormones that regulate blood pressure and control the production of red blood cells. A variety of kidney diseases can affect both the elderly and the young. In fact, about 1 in 10 people have some degree of chronic kidney disease. The two main causes of unhealthy kidneys are high blood pressure and diabetes. Pielotax is recommended for all whose kidneys may deteriorate, especially the elderly and people with chronic renal disease. Pilotax can be easily combined with other dietary supplements and drugs and should be used in addition to conventional medical treatments. Active substance: peptide complex A-9 (kidney peptides) Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80 Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Quantity: 20 capsules. Repeat every 4-6 months. No side effects.

Svenska: Beskrivning
Pielotax är ett kosttillskott med naturliga njurpeptider. Det normaliserar njurarnas funktion genom att minska deras peptidbrist och stödja proteinsyntesen inuti sina celler. Njurarna tar bort avfallsprodukter från kroppen, balanserar kroppsvätskor och producerar hormoner som reglerar blodtrycket och kontrollerar produktionen av röda blodkroppar. En mängd olika njursjukdomar kan påverka både äldre och unga. Faktum är att ungefär 1 av 10 personer har någon grad av kronisk njursjukdom. De två främsta orsakerna till ohälsosamma njurar är högt blodtryck och diabetes. Pielotax rekommenderas för alla vars njurar kan försämras, särskilt äldre och personer med kronisk njursjukdom. Pilotax kan enkelt kombineras med andra kosttillskott och läkemedel och bör användas förutom konventionella medicinska behandlingar. Aktiv substans: peptidkomplex A-9 (njurpeptider) Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa (E460), rödbetor socker, laktos, stärkelse, Tween-80 Rekommendationer för användning för vuxna: 1-2 kapslar 1-2 gånger om dagen med måltider. Antal: 20 kapslar. Upprepa var 4-6 månader. Inga biverkningar .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kidney peptide (Pielotax®) (20 caps p.P.)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out the form or call us at

+46 760 655 769

to set up a free consultation.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message