Pineal peptide (Endoluten™) (20 caps p.P.)

59,90 49,90

Natural Peptide Bioregulator – normalizes the function of your pineal gland

Buy 3 or more and save 1,99 € per pack

Description

For the PINEAL gland, Endoluten has been shown to regulate the body’s neuroendocrine, immune and cardiovascular systems as well as improving melatonin levels and sleep patterns. It has also been shown to lengthen telomere’s and improve the overall health of the pineal gland. Endoluten may be used with Vladonix, Visoluten, Cerluten and Glandokort depending upon the condition being treated.

Description
ENDOLUTEN is a dietary supplement with natural pineal gland peptides. It normalizes the function of the sebaceous gland by reducing its peptide deficiency and supporting protein synthesis within its cells. A person’s longevity depends strongly on the health of this gland, as it regulates all cyclic processes in the body by secreting melatonin that contributes to the regulation of the body’s circadian. The peptides have beneficial effects on the neuroendocrine, immune, cardiovascular and reproductive systems, as well as carbohydrate metabolism, sleep, bone marrow, bone and joints. It is recommended for everyone over 35-40, especially people with high stress levels, night shift workers, athletes, women with menopausal syndrome. Endoluten can be combined with other dietary supplements and drugs and should be used in addition to conventional medical treatments. Active substance: peptide complex “A-8” (peptides of epiphysis) Excipients: microcrystalline cellulose, (E460) sugar beet, lactose, starch, polysorbate 80 Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Quantity: 20 capsules. Repeat every 4-6 months. No side effects.

Svenska: Beskrivning
ENDOLUTEN är ett kosttillskott med naturliga tallkottkörtel peptider. Det normaliserar funktionen av talgkörteln genom att minska dess peptidbrist och stödja proteinsyntesen inuti sina celler. En persons livslängd beror starkt på hälsan hos denna körtel, eftersom det reglerar alla cykliska processer i kroppen genom att utsöndra melatonin som bidrar till regleringen av kroppens dygnsrytm. Peptiderna har fördelaktiga effekter på de neuroendokrina, immun-, kardiovaskulära och reproduktiva systemen, såväl som kolhydratmetabolism, sömn, benmärg, ben och leder. Det rekommenderas för alla över 35-40, särskilt personer med höga stressnivåer, nattskiftarbetare, idrottare, kvinnor med menopausalt syndrom. Endoluten kan kombineras med andra kosttillskott och läkemedel och bör användas förutom konventionella medicinska behandlingar. Aktiv substans: peptidkomplex “A-8” (peptider av epifys) Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, (E460) sockerbetor, laktos, stärkelse, polysorbat-80 Rekommendationer för användning för vuxna: 1-2 kapslar 1-2 gånger om dagen med måltider. Antal: 20 kapslar. Upprepa var 4-6 månad. Inga biverkningar

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pineal peptide (Endoluten™) (20 caps p.P.)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out the form or call us at

+46 760 655 769

to set up a free consultation.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message