Thyroid peptide (Thyreogen®)

44,90

Natural Peptide Bioregulator – normalizes the function of your thyroid

Buy 3 or more and save 1,99 € per pack

Description

English: Description
Thyroid is a dietary supplement with natural thyroid peptides. It normalizes the function of the thyroid gland by reducing its peptide deficiency and supporting protein synthesis within its cells. The thyroid gland affects almost all tissues in the body because it regulates cell metabolism – the ability to break down the food and transform it into energy. When the thyroid gland does not work properly, the consequences can be very serious. One of these adverse effects is hyperthyroidism, which may cause weight loss, anxiety or nervousness, increased sweating, tremor, diarrhea, palpitations, muscle weakness and heat intolerance. Hypothyroidism, another thyroid disorder, can cause fatigue, weight gain, depression, drowsiness, dry skin, cold intolerance, voice change, change in menstrual periods and muscle cramps. Thyreogen is recommended for all over 40, especially women around menopause and people with thyroid disturbances or iodine deficiency. Thyroid can be combined with other dietary supplements and medicines and should be used in addition to conventional medical treatments. Active substance: peptide complex A-2 (peptides of the thyroid gland) Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80 Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Quantity: 20 capsules. Repeat every 3-6 months. No side effects.

As a bioregulator for the THYROID, Thyreogen has been shown to help treat both hyperthyroidism, (weight loss, anxiety, heat loss etc) and hypothyroidism (weight gain, lethargy, cold intolerance etc). Also a poorly performing thyroid gland can lead to autoimmune thyroiditis. May be combined with Ventfort.

Svenska: Beskrivning
Thyreogen är ett kosttillskott med naturliga sköldkörtelpeptider. Det normaliserar funktionen av sköldkörteln genom att minska dess peptidbrist och stödja proteinsyntesen inuti sina celler. Sköldkörteln påverkar nästan alla vävnader i kroppen eftersom det reglerar cellmetabolism – förmågan att bryta ner maten och omvandla den till energi. När sköldkörteln inte fungerar korrekt kan konsekvenserna vara mycket allvarliga. En av dessa negativa effekter är hypertyreoidism, som kan orsaka viktminskning, ångest eller nervositet, ökad svettning, tremor, diarré, hjärtklappning, muskelsvaghet och värmeintolerans. Hypothyroidism, en annan sköldkörtelstörning, kan orsaka trötthet, viktökning, depression, slöhet, torr hud, kall intolerans, röstförändring, förändring i menstruationer och muskelkramper. Thyreogen rekommenderas för alla över 40, särskilt kvinnor kring klimakteriet och personer med sköldkörtelstörningar eller jod brist. Thyreogen kan kombineras med andra kosttillskott och läkemedel och bör användas förutom konventionella medicinska behandlingar. Aktiv substans: peptidkomplex A-2 (peptider av sköldkörteln) Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa (E460), rödbetor socker, laktos, stärkelse, Tween-80 Rekommendationer för användning för vuxna: 1-2 kapslar 1-2 gånger om dagen med måltider. Antal: 20 kapslar. Upprepa var 3-6 månader. Inga biverkningar .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thyroid peptide (Thyreogen®)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out the form or call us at

+46 760 655 769

to set up a free consultation.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message