Peptide Bioregulator

Glandokort – 60 caps aimed at regulating the function of the adrenal glands

Reviews
5/5

110.00

Natural Peptide Bioregulator – Normalizes the function of your adrenal glands

With worldwide shipment @ 19,90 €. Free shipping for orders over 500 €!

Improves the performance of the ADRENAL gland which produces cortisol, adrenaline and noradrenaline hormones. In turn these help to improve stress reaction, reduce apathy and improve control of the body’s metabolism. Glandokort® also helps support the endocrine system

Description

Your adrenal glands have two primary functions: They start your body from sleep to activity in the morning and they handle all the stress that your everyday activities cause. The adrenal glands produce hormones that are responsible for stress reaction-adrenaline and norepinephrine.

If levels are low, people can experience reduced resistance to stress, atonement, apathy and malfunction of adaptive mechanisms. Glandokort is a dietary supplement with natural adrenal peptides.

It supports the function of adrenal glands by reducing peptide deficiency in protein synthesis in the cells. Active substance: peptide complex A-17 (extract from the adrenal gland) Contents: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, No side effects.

Directions: 1–2 capsules two to three times daily, 15-20 minutes before meals. Duration: 10 days. Repeat every 3–6 months.

Improves the performance of the ADRENAL gland which produces cortisol, adrenaline and noradrenaline hormones. In turn these help to improve stress reaction, reduce apathy and improve control of the body’s metabolism. Glandokort® also helps support the endocrine system

Description

Your adrenal glands have two primary functions: They start your body from sleep to activity in the morning and they handle all the stress that your everyday activities cause. The adrenal glands produce hormones that are responsible for stress reaction-adrenaline and norepinephrine.

If levels are low, people can experience reduced resistance to stress, atonement, apathy and malfunction of adaptive mechanisms. Glandokort is a dietary supplement with natural adrenal peptides.

It supports the function of adrenal glands by reducing peptide deficiency in protein synthesis in the cells. Active substance: peptide complex A-17 (extract from the adrenal gland) Contents: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, No side effects.

Directions: 1–2 capsules two to three times daily, 15-20 minutes before meals. Duration: 10 days. Repeat every 3–6 months.

 

SWEDISH

Beskrivning
Dina binjurar har två primära funktioner:

De sätter igång din kropp från sömn till aktivitet på morgonen och de hanterar all den stress som dina vardagliga aktiviteter ge upphov till. Binjurarna producerar hormoner som är ansvariga för stressreaktionen-adrenalin och noradrenalin. Om nivåerna är låga kan människor uppleva minskat motstånd mot stress, atoni, apati och funktionsfel hos adaptiva mekanismer.

Glandokort är ett kosttillskott med naturliga binjurepeptider. Rekommendationer för användning för vuxna: 1 kapsel morgon och kväll under 10 dagar upp till 30 dagar. Upprepa var 3–6 månader. Kan kombineras med andra kosttillskott och läkemedel och ska användas förutom konventionella medicinska behandlingar.

Produkten har kontrollerats av svenska tullens laboratorium. Inga biverkningar. Detta är ett kosttillskott. Rekommenderad dos bör inte överskridas. Kosttillskott är inte ett alternativ till varierad kost. Förvaras utom räckhåll för barn.

Produkten är patenterad och framtagen av Prof.Dr. Vladimir Khavinson Antal: 60 kapslar. Ingredienser per kapsel (0,275 g): Mikrokristallint cellulosa 0,100 g, mjölksocker (laktos) 0,088 g, gelatin 0,075 g (kapselskal), peptidkomplex A-17 0,010 g, kaiciumstearat (emulgeringsmedel) 0,002 g