Prevent blood clots with Ventfort from peptide-bioregulator.com

Prevent blood clots with Ventfort, it improves the performance of BLOOD VESSELS by improving the tropism of the vascular wall cells and regulating their metabolic processes. By normalizing the functional and morphological changes in the vascular wall, they regulate blood content of cholesterol and lipoproteins, decreasing the risk of various vascular issues. A key peptide and may be combined with others such as Chelohart, Visoluten

Description
With age, blood vessels become harder and affected by atherosclerosis. As a result, vessels often can not provide adequate blood circulation to all tissues. Nowadays, coronary artery disease (cure of arteries in the heart) is the leading cause of death in both men and women. The vessel system has an influence on, inter alia, high and low blood pressure, weak arteries and high cholesterol. Ventfort is a dietary supplement with natural blood vessel peptides. It supports the blood vessel function by reducing peptide deficiency in protein synthesis in the cells. Active substance: peptide complex A-3 (peptides of vessels) Excipients: microcrystalline cellulose (E460), sugar beet, lactose, starch.

Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Quantity: 20 capsules. Repeat every 3-6 months. No side effects.

 

In Swedish

Förhindra blodproppar med Ventfort, det förbättrar prestandan för blodkärlen genom att förbättra tropism i vaskulära väggceller och reglera deras metaboliska processer. Genom att normalisera de funktionella och morfologiska förändringarna i vaskulär väggen reglerar de blodinnehållet i kolesterol och lipoproteiner, vilket minskar risken för olika vaskulära problem. Med åldern blir blodkärlen hårdare och påverkas av åderförkalkning. Som ett resultat kan kärlen ofta inte ge adekvat blodcirkulation till alla vävnader. Nuförtiden är kranskärlssjukdom den främsta dödsorsaken hos både män och kvinnor. Kärlsystemet påverkar bland annat högt och lågt blodtryck, svaga artärer och högt kolesterol. Ventfort är ett kosttillskott med naturliga blodkärlspeptider. Det stöder blodkärlsfunktionen genom att minska peptidbristen i proteinsyntes i cellerna.

https://peptide-bioregulator.com/product/blood-cell-peptide-ventfort/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *